บริษัท แอร์โก้เฟรท โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 เป็นตัวแทนรับจัดการขนส่ง ให้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ และให้บริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport)

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าสามารถซื้อขายสินค้าข้ามประเทศได้อย่างง่ายดาย. เรายินดีให้คำปรึกษาและจัดการขนส่งให้. ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ทุกรูปแบบทุกเทอมการซื้อ/ขายสินค้า โดยลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะขนส่งโดยทางไหน, ไม่ว่าจะเป็นทางเรือ ทางเครื่องบิน หรือทางรถยนต์.