การขนส่งทางทะเล โดยจัดการขนส่งให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์และบริการรวมสินค้า เรามั่นใจว่าสินค้าของคุณจะถึงตรงตามความต้องการด้วยวิธีประหยัดค่าใช้จ่าย และอยู่ในการควบคุมกระบวนการลูกค้า  เราควบคุมกระบวนการจัดส่งทั้งหมดตั้งแต่การตรวจสอบสินค้า ประกันภัย การขนส่งภาคพื้นดินการรวมสินค้าเพื่อจัดส่งทางทะเล จัดเก็บสินค้าก่อนส่งออกรรวมถึงเอกสารด้านศุลกากร

โหลดตู้คอนเทนเนอร์แบบเต็ม (FCL)

เราใช้ Full-Container Loads (FCL) นำเสนอให้ลูกค้า และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั่วโลก เรานำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม ทุกการเคลื่อนย้ายสินค้าทุกประเภท ตามความเหมาะสม

โหลดน้อยกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL)

เราเชื่อมต่อสินค้าที่บรรทุกน้อยกว่าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ของลูกค้าไปยังท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่สำคัญทุกแห่งทั่วโลกโดยใช้เครือข่ายภายในของเราเอง การออกเดินทางตามกำหนดเวลาจะได้รับการจัดการตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้แน่ใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าตามเวลาที่กำหนด

 

We have the professional shipping agent to help you clear the goods from the customs at destination.